Puheterapia

Kelan kustantama puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka toteutuu Kelan sopimuspalveluntuottajan tarjoamana 

Lapsi ohjautuu puheterapiaan, kun kielelliseen kehitykseen tarvitaan erityistä tukea. Huoli kielen kehityksestä nousee usein kotoa, päiväkodista tai neuvolasta. Syynä huoleen voi olla hidas puheen kehitys tai puhumattomuus, epäselvä puhe, niukka sanavarasto, puheen ymmärtämisen vaikeudet, vuorovaikutustaitojen erityinen kehitys tai esimerkiksi syömisen vaikeudet. Puheterapian tarve arvioidaan oman kunnan puheterapeutin ja/tai sairaanhoitopiirin (esim. HUS) moniammatillisen työryhmän toimesta. 

Mikäli puheterapian tarve todetaan, lapsi saa puheterapiasuosituksen kuntoutussuunnitelmaansa. Tuen tarpeen kuuluessa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, vanhempia neuvotaan hakemaan puheterapiapäätöstä Kelasta. Puheterapia voi alkaa, kun Kela antaa päätöksen puheterapian toteuttamisesta. Päätöksestä ilmenee käyntimäärä, käynnin kesto ja toteutumispaikka. Tähän vaativan kuntoutuksen tarpeeseen vastaavat yksityiset Valviran laillistamat puheterapeutit, ja kustannuksista vastaa Kela. 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan kustantamaa puheterapiaa, josta ei tule kustannuksia perheelle. Terapian kustannukset osoitetaan suoraan Kelalle, ja Kela vastaa myös asiakkaalle kuuluvista etuuksista. Tutustu ystävällisesti Kelan palveluihin Kelan kotisivuilla. Palvelukuvaukseen pääset suoraan tästä.  Joissakin tapauksissa vanhemmat päätyvät ostamaan puheterapiaa omakustanteisesti, jolloin kustannukset tulevat vanhemmille/vakuutusyhtiölle. 


Ota ystävällisesti yhteyttä vapaiden paikkojen tiedustelemiseksi, kun olet saanut lääkäriltä suosituksen puheterapiaan. 

Lasten puheterapia

Lapsen luona toteutuva puheterapia tukee arjen toimintakykyä

Lapsen lämmin kohtaaminen, leikki ja iloiset hetket ovat tärkeä osa onnistunutta puheterapiaa. Lapsi on parhaimmillaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä, minkä vuoksi myös kielen kehityksen tukitoimet tuodaan usein lähelle lasta. Asiakkaitteni puheterapia toteutuukin yleensä kotona ja päiväkodissa tai koulussa. Kielellisten taitojen tukeminen on suunnitelmallista uusien taitojen tavoittelua ja avointa yhteistyötä, jonka avulla lapsi ja perhe saavat uusia keinoja arkisissa tilanteissa toimimiseen.