Henna Pahkala

Tmi Puheterapeutti Henna Pahkala

Valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta 2009 ja olen toiminut laillistettuna puheterapeuttina yksityisissä yrityksissä siitä lähtien. Olen myös kolmilapsisen perheen äiti. Tmi puheterapeutti Henna Pahkala on aloittanut toimintansa 2017 vuoden alussa kuopuksemme hoitovapaan päätyttyä. Teen puheterapeutin työtä koko sydämestäni, viihdyn työssäni ja pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla. Minulla on kokemusta kielen kehityksen erityisvaikeudesta ja olen kouluttautunut erityisesti puhemotoriikan ja syömisen vaikeuksien kuntouttamiseen. Olen kartuttanut kokemusta myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja kehitysvammaisten lasten puheterapiasta. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa.  

Olen kiinnostunut koira-avusteisesta kuntoutuksesta. Ihastuttava koirani Churro on suorittanut hyväksytysti Koirat kuntoutus- ja kasvatustyössä Ry:n soveltuvuuskokeen syksyllä 2021. Churro, joka tunnetaan myös nimellä Puppe, on innokas työkaverini. Olemme suorittaneet Pupen kanssa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä pätevyyden ja harjoittelemme Pupen kanssa koira-avusteista puheterapiaa. Koira-avusteisia käyntejä voidaan toteuttaa pääasiassa koti- ja vastaanottokäynneillä.

Tapaan asiakkaitani pääasiassa lasten arkiympäristössä eli päiväkodeissa, kouluissa ja lasten kotona. Toimistoni sijaitsee Espoon Saunalahdessa, jossa minulla on myös kotivastaanottotilat.  Toimin tällä hetkellä pääasiassa Etelä-Espoon ja Suur-Kauklahden alueella. Olen Kelan ja HUS:n lasten- ja nuorten puheterapian sopimuspalveluntuottaja. 

Lisäkoulutukset:

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen, 2023.
Mitä vikaa syömisessä? Kuntoutuskouluttajat, 2023.
Koirat kuntoutus- ja kasvatustyössä,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2022.
Evidence-based Practice to Selective Mutism, 2022.
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla. Work shop, osa II. Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus, 2021.
Myofunktionaalisen ajattelun perusteita, 2021
Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, 2021
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet, 2021.
Vuorovaikutuksen kuntouttaminen autismikirjon henkilöllä, 2021. 
Etäkuntoutus. Äänneloikka Oy, 2020.
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla. Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus, 2020.
Lego Therapy, 2020.
Hätäensiapu. Suomen ensiapukoulutus, 2019.
Ensi apu I -koulutus (Punainen risti), 2017, 2023.
Faceformer 2019.
Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, 2019.  
Leikki lapsen kehityksen tukena, 2019.
PRT (Pivotal Response Training)-menetelmä, 2019. 
PROMPT;  Bridging Prompt technique to intervention, 2018. 
GAS-koulutus. Metropolia, 2018
Sequential Oral Sensory (S.O.S) Approach to Feeding, Dr K. Toomey & Dr E. Ross, 2018.
Creative Communication (Pati King-DeBaun). Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen - syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen, 2018.
Neuropsykiatria nyt: Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen (Pro Neuron), 2017.
PROMPT (Introduction to PROMPT: techinique), 2017
Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (Talk Tools), 2015.
OPT 1 ja OPT 2 (Talk Tools: Oral Placement Therapy), 2014, 2015.
Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, 2015.
PECS (Pyramid: Picture Exchanging Communication System), 2013.
Viittomakielen alkeiskurssi 2009.
Socrates Intensive Programme: Moving towards harmonisation of SLT programmes in the European context, Lessius Hogeschool Antwerpen, 2007.

Vakuutukset:
Asiakkaani ovat vakuutettu puheterapian aikana potilasvakuutuksen ja ryhmätapaturmavakuutuksen turvin. Toimintani on myös vastuuvakuutettu. 

Kielitaito: 

Terapian toteutus suomeksi. Ohjaus/yhteistyö myös englanniksi.