Puheterapia

lähellä lasta ja perhettä

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kielen kehitystä yksilöllisesti kohdistettujen arjen toimintakykyä kehittävien tavoitteiden mukaisesti. Kelan kustantama puheterapia on perheille maksutonta. 

Olen laillistettu puheterapeutti FM. Toimin Kelan sopimuspalveluntuottajana Espoossa. Lue lisää minusta täältä ja tutustu myös linkistä Kelan tarjoamiin etuuksiin.

P u h e t e r a p e u t t i     H e n n a  P a h k a l a
P u h e t e r a p e u t t i H e n n a P a h k a l a


Ota yhteyttä